20 thoughts on “Hướng dẫn cách xuống dòng trong 1 ô Excel”

  1. bạn ơi bạn chỉ mình với mình ấn giống theo cách của bạn lúc đầu thì xuống dòng được nhưng lúc sau mình ấn nhầm một nút gì đó nên lúc ấn lại thì không còn xuống dòng được nữa rồi bạn ơi hãy chỉ mình cách khắc phục hiện tượng trên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *