8 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng font chữ Hàn Quốc

  1. làm thế nào cho nó tự động ra chữ đầy đủ hả bác, k hiểu tiếng hàn rồi nó còn k tự dịch ra :((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *