40 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Mathtype 6.9”

  1. Sau khi cài xong mở lên thì được báo " ThinApp has encountered an unexpected error. Click Abort to close the application, retry to debug, or continue to ignore the error. Support into: PID=8884, Wow64.cpp@484" sau đó không mở được nữa. Trong khi máy không mở bất cứ chương trình office nào. Túm lại là không xài được thì phải sửa làm sao? Help me! Please!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *