24 thoughts on “Hướng dẫn chế loa kết nối điện thoại ##$$##”

  1. Chúng ta có thể lấy từ các loại loa cũ cái mạch như thế này , ông nói như vậy thì tôi đố cha nào biết đó là cái gì nếu như người đó không hiểu về âm thanh , lần sau có làm video khác thì phải nói cho rõ để người ta còn biết nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *