28 thoughts on “Hướng dẫn chỉnh Phần mềm Unikey không gõ được tiếng Việt”

  1. a oi
    của e k có cái mũi tên bên dưới thanh công cụ
    mũi tên như thế này nhưng mà nó chỉ lên ấy "<"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *