10 thoughts on “Hướng Dẫn Đúc Gà, Cản Gà Từ A Đến Z

  1. Hay và ý nghĩa và là bài học kinh nghiệm tốt,có điều video thì nhiễu,âm thanh thì dè khó hiểu hết được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *