20 thoughts on “Hướng dẫn kết hợp hàm If, Or, And trong Excel”

 1. thầy ơi giúp e với

  Họ và Tên Toán Văn Lý Hóa Sinh Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Tin Giáo dục CD Công nghệ QP
  Phạm Trâm Anh 7,1 6,0 5,7 8,1 7,3 4,3 7,1 5,6 6,6 ₫ 4,6 4,8 7. 5 thể dục 6.2 Đtbhk 6.2 xếp loại học lực
  em làm lệnh này mà sao nó k ra
  =if(and(dtbhk1>=8,or(toan>=8,van>=8),13 mon>=6.5),"gioi")

 2. chào thầy và mọi người e có bài excel nhưng chưa làm đc nhớ thầy và các bạn giải hộ e với
  stt họ và tên lcb ngày công thuong
  1 a 3000000 25
  2………………………………………………………………………
  cot ngay cong dc tinh nhu sau: neu ngay cong >=25 thi thg 10%lcb
  neu ngay cong tu 18 den 25 thi thg 8%lcb
  neu ngay cong duoi 18 thi thg 5%lcb

 3. Chào Thầy Huy và mọi người, minh có bài excel cần gải
  Trường hợp lấy mã trên bảng Mã HĐ mà lấy 1 ký tự đầu và 2 ký tự cuố thif sao lấy được đê tra với bảng phụ

 4. Chào Thầy Huy và mọi người, mình có bài Excel bên dưới nhờ Thầy và các bạn ai biết giải giúp. Cám ơn rất nhiều!
  STT NHÂN VIÊN NGÀY CÔNG PHỤ CẤP
  1 A 28
  2 B 27
  3 C 29
  4 D 25
  5 E 28
  6 F 27
  7 G 30
  8 H 28
  9 J 29
  10 K 25
  "- Nếu nhân viên có số NC >=28 và là B, E, H thì được hưởng PC 300k, còn lại 400k
  – Nếu nhân viên có số NC =27 và là B,E,H thì được hưởng PC 300k/28*NC, còn lại 400k/28*NC
  – Nếu nhân viên có số NC <27 thì không được PC."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *