22 thoughts on “Huong dẫn làm robot di được bắn được

  1. Làm cái chân nó cao lên rồi đập cái chân và bỏ tnt vào rồi kích hoạt nó là thành máy bay thả tnt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *