10 thoughts on “Hướng Dẫn Mở Lắp Tivi Cong Sam Sung KO Có ỐC Siêu Đơn Giản

  1. Bạn nói tivi ss 3 năm đã hỏng rồi,hãng nó nghe thấy, tự ái mai nó làm tốt quá 3×3 =9 năm không hỏng thì anh em mình thất nghiệp mất,kakaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *