4 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Action trong Photoshop – Tạo, sử dụng, cài đặt & chia sẻ Action”

  1. bạn ơi guip mình một tí mình tạo xong khi làm ảnh mới nó cứ chạy theo cái ảnh cũ mình vừa làm không biết lỗi gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *