3 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng Drawing trong Word 2010, 2007, 2003,2013, ….”

  1. Lúc mình vẽ shape nó có màu xanh ,mình muốn xoá màu xanh cho thành nền trắng chữ đen thì phải làm như thế nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *