15 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel”

  1. Dc biết thí sinh sinh sau nam 1992 dc +0.75 nam thì dx cộng 0.5..
    Nói vậy thì thí sinh cả nam và nữ đều dc cộng , nam dc cộng 0.5 nữ sau năm 1992 cug dc cộng 0.75 chứ nhỉ,
    Mình ko hiểu lăm, ai có thể giải thích hộ ko

  2. ngày = ETD , if ngày etd – thực tế >0 và <=2 "den hen", ngày ETD > ngay thuc te "rong", ì nagy ETd nho hon ngay thuc te "tre hen" thi lam sao ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *