25 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng máy giặt lồng ngang LG 7kg đơn giản”

  1. Chị cho e hỏi tại sao chế độ đồ hổn hợp với giặt nhe nó k hiển thị time ạ? Và nếu k để vậy time giặt là bao lâu ạ? Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *