Hướng dẫn sử dụng TAB trong WORD – part 1Tab Trái (left tab): đặt cuối bên trái của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên phải.
Tab Giữa (center tab): đặt vị trí ở giữa dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ căn giữa trên vị trí này.
Tab Phải (right tab): xác định điểm cuối bên phải của dòng văn bản. Khi bạn nhập, văn bản sẽ điền vào phía bên trái.
Tab Thập phân (decimal tab): căn chỉnh các số quanh một điểm thập phân. Bất kể số lượng chữ số, điểm thập phân giữ nguyên ở cùng một vị trí. (Khi bạn sử dụng kiểu điểm dừng tab này, bạn phải căn chỉnh số quanh ký tự thập phân. Bạn không thể sử dụng bất kỳ loại ký tự nào khác — như dấu phẩy, dấu gạch nối hoặc biểu tượng dấu &.)
Tab Thanh (bar tab): đặt một đường dọc liên tục qua văn bản được chọn. Không giống như các tab khác, tab bar được thêm vào văn bản ngay sau khi bạn bấm vào thước. Nếu bạn không xóa điểm dừng tab bar trước khi in tài liệu, đường thẳng dọc sẽ được in.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *