8 thoughts on “Hướng dẫn sửa máy giặt cửa ngang, Electrolux”

  1. Vn mình giỏi ghê không à. Người ta đã chế tạo ra nó mà mình chỉ mở ra ráp lại không xong. To ra nguy hiểm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *