32 thoughts on “Hướng dẫn sửa quạt treo tường không đảo/ Chạy chậm phát ra tiếng kiêu to/ Không mát”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *