41 thoughts on “Hướng dẫn tải phần mềm ProShow Producer 8.0 bản full crack dùng vĩnh viễn

  1. đã crack thanh công, các bạn nhơ copy cả 2 file Reag và actiivetor vao thư mục cài đặt. chạy Reg truoc và activetor sau nhé

  2. Nếu em sài bản 32 bit mà tới đoạn chạy crack nó k cho ra chỗ để lưu vào mà nó tự động chạy vào ổ 86x thì phải làm sao ạ

  3. khác nhau giữa 64bit và 32bit nữa nha ai lúc bấm file activator thì next xóa cái chữ x86 đi ( nếu là 32bit) là cài ok !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *