34 thoughts on “Hướng Dẫn Tăng Tốc Điện Thoại Chạy Nhanh Hơn

  1. Cái này chỉ đc vào ứng dụng nhanh thôi nếu máy các bạn lúc trc vào ứng dụng vừa lâu vừa lag…thì mở cái này lên chỉ vào nhanh hơn nhưng vào r thì vẫn lag thậm chí có thể thiết bị các bạn sẽ bị lỗi

  2. anh ơi chi em đi diễn thoại em giống anh nè .
    Anh chỉ làm sao cho Game chạy mượt hơn nha Game em chạy chậm mà vào Game thì lag nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *