Hướng dẫn tạo báo cáo động trong Excel: Trích xuất ngược dữ liệu – Drilldown và Add-in A-ToolsHướng dẫn tạo báo cáo động trong Excel với PHƯƠNG PHÁP TRÍCH XUẤT NGƯỢC – Drilldown và Add-in A-Tools.
Đây là phương pháp tạo báo cáo có tính quản trị thông mình, rất phù hợp cho những người quản lý, làm tổng hợp dữ liệu, kiểm soát số liệu,… Đây là giải pháp linh hoạt, chạy nhanh, tự động hóa, tác nghiệp cao trong Excel và Add-in A-Tools.
(*) Video hướng dẫn cách làm báo cáo BS_SQL, SQL Builder trong Excel (phương pháp có trong file ví dụ của video này):

(*) Học tạo báo cáo động trong Excel và Add-in A-Tools:

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *