One thought on “Hướng dẫn tạo sub cho Video bằng phần mềm Aegisub”

  1. Sorry các bạn vì không có tiếng. Do Youtube thông báo vi phạm bản quyền âm nhạc của bên thứ 3 nên mình phải loại bỏ đi không sẽ bị xóa video

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *