8 thoughts on “Hướng dẫn tính thời gian tăng ca và lương tăng ca trên Excel”

  1. Nếu chỉ tính giờ làm việc từ 8h-17h thì làm không khó, nhưng nếu thời gian làm việc không cố định như vậy thì xử lý ra sao. VD: ca1 từ 6-14h, ca2 từ 14-22h, làm HC 8-17h, làm ngày 8-20h, làm đêm tăng ca từ 20h- 8h sáng, đêm không tăng ca từ 22h- 6h sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *