8 thoughts on “Hướng dẫn tính thời gian tăng ca và lương tăng ca trên Excel”

  1. Cho minh xin hỏi. Minh có 2 ca.
    Ca 1 từ 07:00—15:30
    Ca 2 từ 15:30—00:30
    Thì mình lập công thức thế nào, xin bạn chỉ giúp, mình cần tính đoạn time đó là bao nhieu tiếng trong đó phải trừ ra 30p nghỉ. Mình lập hàm hoài kg dc, mong chỉ giáo

  2. thời gian làm việc từ 7:00 sang đến 17h30 chiếu, sau 17:30 thì tính tăng ca, mình lập công thức sao ah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *