23 thoughts on “Hướng dẫn trộn văn bản trên word 2007 – thực hành đơn giản nhất”

  1. Tớ  thank bạn rất nhiều về video! Bạn cho tớ hỏi ý này được không? Mặc định thì mỗi bản ghi sau khi trộn sẽ hiển thị trên 1 khổ giấy A4, nhưng nội dung bản ghi của tớ ít nên tớ muốn hiển thị 2 bản ghi hoặc nhiều hơn trên 1 khổ A4 thì làm cách nào hả bạn. Tớ dùng word 2007. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *