26 thoughts on “iPhone lag hóa ra là tính năng”

  1. Neu minh thay pin thi hieu nang co phuc hoi lai khong? Va no giam hieu nang la tuy theo tinh trang pin dung khong?

  2. Cạn lời… hôm trước nghe tin ông nào trên Reddit bảo Pin chay hiệu năng sẽ bị giảm theo cứ tưởng fake news chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *