20 thoughts on “Jarguar PA-203A (xịn 100%)”

  1. Bác co đôi các ko? Em cung dang dung 1 em 203 a, tinh hinh la hong uy chiết ap em muôn đôi cai khac nguyễn ban hôn bên bắc co đôi các ko?

  2. Tôi có Âm ly 203a bai tiếng nhạc nó ko tiếng nào ra tiếng do xin hỏi nó bị sao a biết chỉ giúp cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *