27 thoughts on “KẾT NỐI PC HOẶC LAPTOP VỚI TV QUA CỔNG HDMI”

  1. cắm dây xong rồi thì làm thế nào để xem được bạn tôi không biết gì về máy tính bạn kết nối mà kong nói ai biết xin cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *