22 thoughts on “KHHC Co dau 8 tuoi

  1. Tui nói cái này cho vui thôi nha :v
    Nếu như đi thi ngữ văn nhà trường cho 1 câu 10đ NHƯNG nó bắt tóm tắt phim cô dâu 8 tuổi thì mấy bác sẽ làm thế nào :)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *