7 thoughts on “Kinh nghiệm đúc gà chọi”

  1. Bạn nó rất đúng, nhưng có một số cái mình nghĩ khác bạn. VD: trước đây quan điểm của mình cũng kiểu " gà chân càng nhỏ càng thích", nhưng bây giờ mình cho rằng mọi tính trạng di truyền nó điều có lý cả, gà chân nhỏ thiên về đánh đòn tầm cao như đầu mặt, còn gà chân to ( nhưng không thô) tất nhiên có kiểu đánh sao cho phù hợp với lợi thế sẵn có ( chân to) của nó. Dù chân nhỏ hay chân to thì cũng đều có gà hay và gà dở. Đó là một chút chia sẻ về quan điểm của mình, hy vọng ta cùng giao lưu học hỏi lẫn nhau. Thân!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *