35 thoughts on “Làm con dấu chứng nhận vui bằng photoshop cs6.”

  1. Bạn có học P/S K dzậy bạn sau bạn rành quá vậy bạn hướng dẫn dễ hiểu lắm đấy bạn 😁😁 !?

  2. Bạn ông bạn làm con dấu chứng nhận
    (TAO NẮNG CỰC) đi bạn !?
    😄😂😄😂😄😂😄😂😄

  3. bạn ơi P/S của mình làm cái hình trắng nó không có thông số trên và bên trái giống bạn là sau vậy bạn hay là của mình không Full chức năng hả bạn !?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *