35 thoughts on “Làm con dấu chứng nhận vui bằng photoshop cs6.”

  1. a oi, sao lúc em bấm T đễ gõ chữ thì tự nhiên cái hình tròn mất tiêu, mà chwwax cứ chạy theo đường thẳng chứ k vòng theo đường tròn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *