9 thoughts on “Làm mất gạch chân đỏ, xanh trong Word”

  1. Theo em là chỉ cần download thêm 1 file check ngôn ngữ tiếng việt cho office từ trang chủ về là hết à. Vẫn để check nhưng khi đánh nó không hiện gạch nữa 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *