9 thoughts on “Làm mất gạch chân đỏ, xanh trong Word”

  1. góc trên cùng bên trái của máy em , sao nó không có nút lệnh FILE giống như của anh , có mỗi chử HOME thôi . làm sao để có chử FILE đó ạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *