28 thoughts on “Làm mục lục tự động trong word nhanh mà không bị nhảy font | Thoi Truong”

  1. Xin hoi tôi làm đúng như các bước huong dẫn nhưng khi bậm vào Reference, Table of content, chon heading 1.2.3 bấm OK thì chỉ ra hàng chữ
    Content
    { TOC/"1-3"/h/z/u"} . TÔI LÀM THEO NHIỀU YOUTUBE ĐỀU RA KẾT QỦA NHƯ VẬY
    Vui lòng giải đáp vì sao. Xin Cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *