4 thoughts on “Lấy số ngẫu nhiên và không trùng nhau trong excel”

 1. Có 64 số từ số 1 đến số 64.
  Làm sao chọn ra số ngẫu nhiên liên tục , liên tục tới khi nào số 7 ở liền kề nhau 20 lần.
  Ví dụ: ngẫu nhiên lần 1 là 3 lần 2 là 2 lần 3 là 64 lần 4 là 30 lần 5 là 8 lần 6 là 45 lần 7 là 36.
  Như vậy sẽ có lần lượt như sau: 3_2_64_30_8_45_36
  Và liên tục như vậy tới khi ngẫu nhiên ra số 7 và lần 2 cũng 7 lần 3 cũng 7 tới lần 20 cũng số 7.
  Cụ thể : 77777777777777777777

 2. Hàm rand lấy số thập phân ngẫu nhiên, còn số nguyên ngẫu nhiên thì tại sao không dùng Randbetween, đỡ phải kết hợp Sáng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *