39 thoughts on “Lễ chào cờ, quốc ca, đội ca, Le chao co, Quoc ca, Doi ca, THCS Tan Hung

  1. Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa đâu
    Vì lý tưởng của bác hồ vĩ đại đâu
    5 điều bác hồ dạy đâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *