Lễ vật dâng Chúa Hài Nhi – Trình bày: Phương ThảoLỄ VẬT DÂNG CHÚA HÀI NHI
Lm. Phương Anh

1. Đêm (Hôm) nay con chẳng có gì lễ Chúa Hài Nhi. Đêm (Hôm) nay con chẳng có gì tiến dâng Chúa Hài Nhi. Vàng con không có, Nhũ hương cũng không, Mộc dược cũng không, Chúa Hài Nhi ơi !

ĐK. Nhưng con chỉ có tấm thân hòa bình, từ đêm Ngài đến. Khi con nhìn ngắm tấm thân hòa bình giữa đồng Bê-lem. Con xin tận hiến tấm thân hòa bình, vào đêm Ngài đến. Cho con thành tín sống luôn hòa bình giữa người anh em. (Kết) Chúa Hài Nhi ơi!

2. Đêm (Hôm) nay con chẳng có gì lễ Chúa Hài Nhi. Đêm (Hôm) nay con chẳng có gì tiến dâng Chúa Hài Nhi. Rượu chiên bánh miến cũng không là bao, bù vào tình lớn lao Chúa từ trên cao.

3. Đêm (Hôm) nay Chúa đã giáng trần cứu vớt toàn dân. Nhưng con đây chẳng có gì tiến dâng Chúa Hài Nhi. Thật con bất xứng quá đi Ngài ơi, lòng này dửng dưng xin Ngài khoan dung.

Nguồn: https://nasibbitar.net/

Xem thêm bài viết: https://nasibbitar.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *