4 thoughts on “lọc dữ liệu trùng nhau trong excel 2003,2007,2010,2013,2016”

  1. làm ngược lại thì như nào ạ ?? tức là có số thứ tự của từng mỗi một thông tin rồi giờ muốn ghép lại cả 1 bảng dữ liệu trùng nhau ??

  2. Muon loc ten trung ma vua tinh tong lai thi lam ntn vay a? Vi du thép sl 20 .thép sl 30 vay lam sao de loc thanh thép sl 50 .a giup e voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *