31 thoughts on “Lỗi sọc màn hình trên điện thoại và cách hạn chế – Bệnh viện điện thoại 24h”

  1. Điện thoại em tự nhiên bị sọc nhưng màu trắng
    Nhưng ở gần phía trên thì ko sao vậy phải lm sao huhu
    Em sẽ bị anh đánh quá ai giúp em đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *