17 thoughts on “Lỗi sọc màn hình trên iPhone X – Bệnh viện điện thoại 24h”

  1. Con lại mẹ đt sọc màu củng gê nổi da gà ngộ nhỉ hog bt là con j chắc 0 phải là con người (khùng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *