17 thoughts on “Lỗi sọc màn hình trên iPhone X – Bệnh viện điện thoại 24h”

  1. Em cũng bị sọc màn hình nhưng ko bị ở iphone mà bị trên Android Thi xử lý sao a
    Máy em mới bị rơi lúc sáng xong nó bị sọc màn hình luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *