12 thoughts on “May bay chay bang xang

  1. sao ko chỉnh cánh ăn gió chút cho nó lẹ đề vòng tua cao vậy mới cất cánh đc nhiều khói với độ ồn cao tốn nhiên liệu nhiều đây là chút ý kiến mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *