22 thoughts on “Máy giặt kêu to quá LG”

  1. Nhà mình có 1 cái giong nhu vây. Luc giăt cung kêu vây. Kêu bao hành LG đên cung bo tay và vê. Mua roi phai chiu thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *