31 thoughts on “Mẹo xử lý (sửa) khi bàn phím hỏng (một vài hoặc tất cả) phím

  1. phím t,y,o gõ ko ra. nhưng khi gõ cùng lúc v phím d với 1 trong 3 phím trên thì nó lại ra
    thì nó bị sao v ạ

  2. bàn phím em bị loạn hết lên luôn rồi bh thì làm sao ạ nhiều khi nó tự nhấn số chín không ngừng và k có cách này để gõ số

  3. ko được admin bà mẹ tức vãi loz đưa máy cho thằng chạy ctrình xong liệt phím n,g,h,f4,esc ko có thời gian lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *