31 thoughts on “Mẹo xử lý (sửa) khi bàn phím hỏng (một vài hoặc tất cả) phím”

  1. ko được admin bà mẹ tức vãi loz đưa máy cho thằng chạy ctrình xong liệt phím n,g,h,f4,esc ko có thời gian lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *