30 thoughts on “Mở hộp và trải nghiệm nhanh loa vi tính Fenda A521”

  1. Loa này nếu kết nối thêm thiết bị chỉnh âm (soundcard) này https://goo.gl/q2rc9m vào thì cực chất. Còn muốn cả hát karaoke thì kết hợp mua thêm micro này https://goo.gl/cfwBg8. sẽ không bị hú so với các micro khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *