15 thoughts on “Mời các nghệ nhân cùng xem máy làm cám máy sấy cám chim em mới sắm ạ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *