26 thoughts on “MỘT LẦN ĂN VỤNG – TRUYỆN TÂM SỰ ĐÊM KHUYA GIỌNG ĐỌC RẤT HAY”

  1. Ăn vụng phải biết chùi mép nhưng không ai cũng như thế kẻ vay người khác nhưng không khuyến khích cho những người có tật ăn vụng sống phải biết chung thủy nếu không có ngày sách bị ra đường không hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *