26 thoughts on “MỘT LẦN ĂN VỤNG – TRUYỆN TÂM SỰ ĐÊM KHUYA GIỌNG ĐỌC RẤT HAY”

  1. tối khinh con đàn bà rẻ mạc này thật tối đã từng nghe rất tất nhiều chuyện kết cuộc cầu chuyện nhận vật chính cũng trở về bên nhau mà sao chuyện này lại là trái ngược lại tối buồn cho đàn ông này và tối khinh con đàn bà này

  2. nghe mà tôi khinh con đàn bà này chỉ là giả dối sao lưng đó dục vọng Sang giàu mà thôi .Tôi đã nghe chuyện rất la nhiều những tối chưa thấy đạo lòng và biết đc kết cuộc cầu chuyện như zay tối khinh con đàn bà này cho rằng mình thù chồng mà đi đến người đàn ông khác cho là mình được lm chuyện đó sao không nghỉ về con lớn lên biết có hạnh phúc khi còn mình lớn lên rồi cũng có gia đình và nghĩ gì về mẹ nó chỉ say lầm của chồng mình mà bỏ đi tình tra còn họ

  3. đàn bà chỉ là vui khi trả thù khi đc lm đc chuyện đó saơ
    chỉ toàn là đàn bà có zay thôi không có gì là tốt cả tôi khinh

  4. toàn là đàn bà một lũ hả hê bên nhân tình mới khi buôn bỏ đc người đã lm mình tổn thương chỉ là dục vọng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *