26 thoughts on “NÊN MUA MÁY GIẶT CỬA TRƯỚC HAY CỬA TRÊN? | Mú Vlog”

  1. Mú ơi cho hỏi.
    Mình có cảm giác máy giặt cửa trên để được nhiều đồ hơn cửa ngang đúng không nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *