6 thoughts on “Những Ngôi chùa Đẹp Nhất TPHCM

  1. Đạo phật giảng:ko tham -san – si. Vậy thì lấy tiền ơ đâu ra mà xây những ngôi chùa hàng trăm tỷ như vậy. Trong khi đời sống nhân dân còn khổ. Nhiều người còn phải ơ trong những ngôi nhà tạm bo. Nhiều người còn mất nhà khi nước lu lụt tran về. Tấm lòng và đạo đức người tu hành 1 lòng theo phật đang ơ đâu. Hay chỉ hướng về vật chất như chùa lớn. Điện thoại iphon, xế hộp tiền tỷ .Rồi ngồi giảng về đạo đức,khuyên người dân cúng dường. CÒN MÌNH thì làm điều ngược laị…nghĩ mà thấy nản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *